פתיחת עסק חדש

יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת עסקיהם בצורה חפוזה ולא שקולה.

בעל עסק קטן נדרש במהלך עבודתו לכישורים רבים ומגוונים: שיווק, מלאי, מימון, שרות לקוחות ועוד. 

לצורך כך נועד הליווי העסקי.בשלב הקמת העסק יכול הליווי העסקי, לעשות את ההבדל בין הצלחה לכישלון.

במשרדנו תקבלו שירות היתכנות לבדיקת כדאיות הקמת העסק, סוג ההתאגדות המועדף ויעוץ בנושאי מימון מול הבנקים, כמו גם טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של העסק, בעיק מן הפן הכספי. היזם מגיע לפגישה טרם הקמת העסק כאשר בראשו רק רעיון, ובמשרד אנו מנתחים את העסק מבחינה כספית ומייעצים כיצד יש לנהוג טרם ההקמה, בזמן ההקמה ובמהלך הניהול הכספי לכל תקופת פעילותו של העסק.

ישנם שלושה סוגים עיקריים של עסקים:

שכר הטרחה נקבע בהתאם לכמות העבודה הנדרשת לביצוע ולכן, סביר להניח שלעוסק מורשה יש יותר חשבוניות, תחום עיסוקו יותר מורכב, יותר משכורות וכיו"ב. בדרך כלל לעוסק פטור אין יותר מידי מסמכים ולכן דמי הטיפול הם יותר זולים.

לשאלה זו יש תשובה חד משמעית – עוסק מורשה! עסק פטור נחשב לעסק קטן ועסקים רבים נרתעים מביצוע עסקאות.

ברמת העקרון כן, אך אתה צריך להבין את שיטות העבודה שלהם, מתי לדווח, איך למנוע חובות וכד'. 

מיותר להגיד שמייצג הוא בעצם איש הקשר שלך מול רשויות המס, הוא מכיר את נהלי העבודה מול אותם גורמים והדבר החשוב ביותר הוא הימנעות מכאבי ראש בניהול התיק שלך מול הרשויות.

עוסק פטור

תחנה ראשונה: מע"מ

"עוסק מורשה" – עוסק שנרשם לפי סעיף 52 או לפי סעיף 58 לחוק מס ערך מוסף (תשל"ו-1975) ואינו עוסק פטור וכן מי שנמנה עם סוג עוסקים שלגביהם קבע שר האוצר שיירשמו כעוסקים מורשים. מספר העוסק מורשה הינו מספר תעודת הזהות של בעל העסק.

ישנם מקצועות חופשיים אשר על אף מחזורם העסקי יסווגו כ"עוסק מורשה" והם: רו"ח, עו"ד, רופא, פסיכולוג, אדריכל, יועץ וכו'.

בעת פתיחת עסק עצמאי יש לפנות ראשית למשרד מע"מ האזורי.

הרישום למע"מ חייב להיות טרם התחלת פעילות עסקית.

במשרד המע"מ עליך להצהיר:

 1. מה מחזור העסקאות הצפוי לשנה קלנדרית?

 2. מה העיסוק?

 3. מועד תחילת העיסוק וההכנסות?

חשבונית תוצא תוך ארבעה עשר יום ממועד החיוב במס, פרט למקרים מיוחדים (סעיף 29 לחוק) שבהם תוצא החשבונית תוך שבעה ימים.

להלן מפרט נתונים שיש לרשום על גבי חשבונית מס:

 1. שם בעל העסק וכתובתו.

 2. רישום המילים "חשבונית מס" וספרור חשבונית בסדר נומרי עולה.

 3. רישום "מקור" על גבי חשבונית מס, ועל כל העתק של החשבונית מס לרשום "העתק".

 4. פרטי הרוכש.

 5. פירוט הנכס הנמכר / שירות שניתן.

 6. סכום העסקה, סכום מע"מ, סכום כולל מע"מ.

 7. תאריך הפקת חשבונית מס.

להלן הטפסים והאישורים אשר יש להגיע עימם למשרד המע"מ האזורי על מנת להירשם כעוסק פטור:

 1. טופס 821 – פתיחת תיק במע"מ.

 2. צילום ברור וקריא של תעודת זהות כולל הנספח.

 3. טופס פרטי הבנק של העוסק או לחילופין צילום שיק.

במידה וקיים חשבון בנק משותף עם בן/בת הזוג, יש להביא הצהרה מבן/בת הזוג לבעלות משותפת על החשבון.

במידה והפעילות העסקית מתבצעת במשרד / חנות / מבנה, יש להביא צילום חוזה שכירות.

בסיום הרישום במשרד המע"מ כעוסק מורשה יונפק לך אישור "עוסק מורשה".

תחנה שנייה - מס הכנסה

כעת יש לפנות למשרד מס הכנסה האזורי.

אם התחלת לעסוק בעסק או במשלח יד עליך להודיע על כך בכתב לפקיד השומה באזור בו מתנהל העסק לא יאוחר מיום פתיחת העסק או תחילת העיסוק במשלח היד.

להלן הטפסים והאישורים שיש להביא בעת פתיחת תיק במס הכנסה:

 1. טופס 5329 – פתיחת תיק במס הכנסה.

 2. אישור ממשרד המע"מ על פתיחת התיק.

 3. טפסי 106 (אם היית שכיר/ה) או טופס 857 לשתי שנות המס האחרונות.

תחנה שלישית - ביטוח לאומי

"עובד עצמאי" לחוק הביטוח הלאומי הינו אחד מאלה:

 1. מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.

 2. מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע (השכר הממוצע נכון ליום 1 בינואר, 2015 הינו בסך של 9,123 ₪ לחודש).

 3. מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע.עצמאי שאינו עונה על אחד מהתנאים הנ"ל הינו "עצמאי שאינו עונה להגדרה".

לצורך פתיחת תיק בביטוח לאומי יש למלא טופס ביטוח לאומי מספר 6101 "דין וחשבון רב שנתי"

בעת הרישום בביטוח לאומי חלה חובה לרשום מהי ההכנסה החייבת הצפויה לחודש וזאת לצורך תשלום דמי ביטוח לאומי חודשיים.

עוסק מורשה
מדריך פתיחת תיק עצמאי "עוסק מורשה" ברשות המיסים.

תחנה ראשונה: מע"מ

"עוסק מורשה" – עוסק שנרשם לפי סעיף 52 או לפי סעיף 58 לחוק מס ערך מוסף (תשל"ו-1975) ואינו עוסק פטור וכן מי שנמנה עם סוג עוסקים שלגביהם קבע שר האוצר שיירשמו כעוסקים מורשים. מספר העוסק מורשה הינו מספר תעודת הזהות של בעל העסק.

ישנם מקצועות חופשיים אשר על אף מחזורם העסקי יסווגו כ"עוסק מורשה" והם: רו"ח, עו"ד, רופא, פסיכולוג, אדריכל, יועץ וכו'.

בעת פתיחת עסק עצמאי יש לפנות ראשית למשרד מע"מ האזורי.

הרישום למע"מ חייב להיות טרם התחלת פעילות עסקית.

במשרד המע"מ עליך להצהיר:

 1. מה מחזור העסקאות הצפוי לשנה קלנדרית?

 2. מה העיסוק?

 3. מועד תחילת העיסוק וההכנסות?

חשבונית תוצא תוך ארבעה עשר יום ממועד החיוב במס, פרט למקרים מיוחדים (סעיף 29 לחוק) שבהם תוצא החשבונית תוך שבעה ימים.

להלן מפרט נתונים שיש לרשום על גבי חשבונית מס:

 1. שם בעל העסק וכתובתו.

 2. רישום המילים "חשבונית מס" וספרור חשבונית בסדר נומרי עולה.

 3. רישום "מקור" על גבי חשבונית מס, ועל כל העתק של החשבונית מס לרשום "העתק".

 4. פרטי הרוכש.

 5. פירוט הנכס הנמכר / שירות שניתן.

 6. סכום העסקה, סכום מע"מ, סכום כולל מע"מ.

 7. תאריך הפקת חשבונית מס.

להלן הטפסים והאישורים אשר יש להגיע עימם למשרד המע"מ האזורי על מנת להירשם כעוסק פטור:

 1. טופס 821 – פתיחת תיק במע"מ.

 2. צילום ברור וקריא של תעודת זהות כולל הנספח.

 3. טופס פרטי הבנק של העוסק או לחילופין צילום שיק.  

 4. במידה וקיים חשבון בנק משותף עם בן/בת הזוג, יש להביא הצהרה מבן/בת הזוג לבעלות משותפת על החשבון.

 5. במידה והפעילות העסקית מתבצעת במשרד / חנות / מבנה, יש להביא צילום חוזה שכירות.

בסיום הרישום במשרד המע"מ כעוסק מורשה יונפק לך אישור "עוסק מורשה".

תחנה שנייה - מס הכנסה

כעת יש לפנות למשרד מס הכנסה האזורי.

אם התחלת לעסוק בעסק או במשלח יד עליך להודיע על כך בכתב לפקיד השומה באזור בו מתנהל העסק לא יאוחר מיום פתיחת העסק או תחילת העיסוק במשלח היד.

להלן הטפסים והאישורים שיש להביא בעת פתיחת תיק במס הכנסה:

 1. טופס 5329 – פתיחת תיק במס הכנסה.

 2. אישור ממשרד המע"מ על פתיחת התיק.

 3. טפסי 106 (אם היית שכיר/ה) או טופס 857 לשתי שנות המס האחרונות.

תחנה שלישית - ביטוח לאומי

"עובד עצמאי" לחוק הביטוח הלאומי הינו אחד מאלה:

 1. מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.

 2. מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע (השכר הממוצע נכון ליום 1 בינואר, 2015 הינו בסך של 9,123 ₪ לחודש).

 3. מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע.עצמאי שאינו עונה על אחד מהתנאים הנ"ל הינו "עצמאי שאינו עונה להגדרה".

לצורך פתיחת תיק בביטוח לאומי יש למלא טופס ביטוח לאומי מספר 6101 "דין וחשבון רב שנתי"

בעת הרישום בביטוח לאומי חלה חובה לרשום מהי ההכנסה החייבת הצפויה לחודש וזאת לצורך תשלום דמי ביטוח לאומי חודשיים.

חברה בע"מ
מדריך לרישום והקמת חברה פרטית

כל אדם רשאי לייסד חברה ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור.

על פי חוק החברות אשר שינה את הוראות פקודת החברות – לחברה יכול שיהיה בעל מניות אחד בלבד.

חברה רשאית להירשם בכל שם בכפוף להוראות חוק החברות והוראות כל דין.

שם חברה שאחריות בעלי המניות בה מוגבלת יכלול בסופו את המלים "בעירבון מוגבל" או "בע"מ".

לא יינתן אישור על רישום חברה ששמה הוא:

1.        כשם תאגיד הרשום כדין בישראל או שם דומה עד כדי להטעות.
2.        סימן מסחר רשום לגבי טובין או שירותים שעוסקים בהם למטרות דומות למטרות החברה המבקשת להירשם.
3.        שם אשר רשם החברות סבור שיש בו משום תרמית או הטעיה.
4.        שם, אשר הרשם סבור כי הוא עלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו.

לכל חברה יהיה תקנון, אשר ייכנס לתוקפו ביום התאגדותה. התקנון הינו למעשה חוזה בין החברה לבין בעלי מניותיה ובינם לבין עצמם.

חובה לציין בתקנון את הפרטים הבאים:

1.        שם החברה
2.        מטרות החברה
3.        פרטים בדבר הון המניות הרשום
4.        פרטים בדבר הגבלת אחריות

חובה על החברה לציין בתקנונה את מטרותיה ע"י קביעה של אחת מהמטרות כדלקמן:

1.        לעסוק בכל עיסוק חוקי
2.        לעסוק בכל עיסוק חוקי למעט בסוגי עיסוקים שפורטו בתקנון
3.        לעסוק בסוגי עיסוקים שפורטו בתקנון

החברה תקבע בתקנונה את הון המניות הרשום, סוג המניות וערכן.

חברה רשאית לקבוע בתקנונה נושאים הנוגעים לחברה או לבעלי מניותיה:

1.        הזכויות והחובות של בעלי המניות
2.        הוראות לענין דרכי ניהול החברה ומספר הדירקטורים
3.        כל נושא אחר שבעלי המניות ראו לנכון להסדירו בתקנון

 

התקנון ייחתם ע"י בעלי המניות הראשונים של החברה, יצויינו בו המניות המוקצות להם וכן שמו כתובתו ומס' זהותו של כל בעל מניה.

זהות החותמים על התקנון תאומת על ידי עורך דין.

בקשת הקמת חברה תוגש לרשם החברות אשר ירשום את החברה לאחר שמצא כי קויימו כל הדרישות לפי חוק החברות בקשר לרישום ולכל עניין שהוא תנאי לכך.

עם רישומה של החברה מופקת תעודת התאגדות בה מצויין תאריך ההתאגדות ומספר רישום החברה.

חברה רשאית לשנות את התקנון בהחלטה שהתקבלה ברוב רגיל אלא אם כן צויין אחרת בתקנון באשר לרוב הדרוש לשינויו.

בעת פתיחת חברה פרטית החברה מחוייבת לדווח לרשם החברות בין השאר אודות:

1.        שינויים בתקנון לרבות החלטה על שינוי שם
2.        הודעה על מען/שינוי מען משרדה הרשום
3.        מינויים/שינויים בדירקטוריון
4.        הודעה כי לחברה אין רו"ח מבקר
5.        הקצאת מניות
6.        העברת מניות

תחנה ראשונה: מע"מ

בעת פתיחת חברה בע"מ יש לפנות ראשית למשרד מע"מ האזורי.

הרישום למע"מ חייב להיות טרם התחלת פעילות עסקית.

במשרד המע"מ עליך להצהיר:

 1. מה מחזור העסקאות הצפוי לשנה קלנדרית?
 2. מה העיסוק?
 3. מועד תחילת העיסוק וההכנסות?

מיספר הזיהוי של חברה בע"מ הינו מספר ח.פ (חברה פרטית) שניתן לחברה בעת התאגדותה ברשם החברות.

חשבונית תוצא תוך ארבעה עשר יום ממועד החיוב במס, פרט למקרים מיוחדים (סעיף 29 לחוק) שבהם תוצא החשבונית תוך שבעה ימים.

להלן מפרט נתונים שיש לרשום על גבי חשבונית מס:

 1. שם החברה, כתובתה ומספר הטלפון (אפשר להוסיף כל אמצעי קשר).
 2. מספר ה-ח.פ. שלה
 3. רישום המילים "חשבונית מס" וספרור חשבונית בסדר נומרי עולה.
 4. רישום "מקור" על גבי חשבונית מס, ועל כל העתק של החשבונית מס לרשום "העתק".
 5. פרטי הרוכש.
 6. פירוט הנכס הנמכר / שירות שניתן.
 7. סכום העסקה, סכום מע"מ, סכום כולל מע"מ.
 8. תאריך הפקת חשבונית מס.

להלן הטפסים והאישורים אשר יש להגיע עימם למשרד המע"מ האזורי על מנת לרשום חברה בע"מ:

 1. טופס 821 – פתיחת תיק במע"מ.
 2. צילום ברור וקריא מאושר על ידי עורך דין של תקנון חברה שאושר ברשם החברות.
 3. צילום ברוק וקריא מאושר על ידי עורך דין של פרוטוקול מינוי מנהלים ופרוטוקול זכויות חתימה בחברה.
 4. צילום ברור וקריא של תעודת זהות של בעל החברה.
 5. טופס פרטי הבנק של החברה או לחילופין צילום שיק.
 6. במידה והפעילות העסקית מתבצעת במשרד / חנות / מבנה, יש להביא צילום חוזה שכירות.

בסיום הרישום במשרד המע"מ תונפק לחברה תעודת "עוסק מורשה".

תחנה שנייה - מס הכנסה

כעת יש לפנות למשרד מס הכנסה האזורי.

להלן הטפסים והאישורים שיש להביא בעת פתיחת תיק במס הכנסה:

 1. טופס 4436 – פתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה ו/או בניכויים.

 2. אישור פתיחת תיק במע"מ.

 3. צילום ברור וקריא של תעודות זהות כולל הנספח של כל בעלי המניות בחברה.

תחנה שלישית - מס הכנסה ניכויים / ביטוח לאומי

חברה בע"מ אשר מעסיקה עובדים תפעל כדלקמן:

טופס 4436 כאמור לעיל, משמש גם לפתיחת תיק ניכויים במשרד מה הכנסה האזורי ולכן על מנת לפתוח תיק ניכויים, יש לסמן (בתחילת הטופס) לפתוח תיק ניכויים.

פתיחת תיק ניכויים במס הכנסה, מהווה גם פתיחת תיק ניכויים לחברה בע"מ במוסד לביטוח לאומי ולכן אין צורך לגשת למשרדי המוסד ביטוח לאומי.

המוסד לביטוח לאומי ישלח לכתובתה הרשום של החברה בע"מ טופס עדכון פרטים אשר יש למלא ולשולחו בחזרה למוסד לביטוח לאומי.