מידע מקצועי

לחסוך במס שבח כחוק

לחסוך במס שבח כחוק

לחסוך במס שבח כחוק חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 (להלן – "החוק") הוא החוק אשר מסדיר את

זכויות עצמאית בהריון

זכויות עצמאית בהריון

זכויות עצמאית בהריון דמי לידה ומענק לידה לעצמאית זכויותיהן של עובדות עצמאיות בהריון, בניגוד לעובדות שכירות,  אינן מעוגנות מעוגנות בחוקים

דיווחים לרשויות המס בארה"ב

דיווחים לרשויות המס בארה"ב

דיווחים לרשויות המס בארה"ב מי חייב בדיווח לרשויות המס בארה"ב? חובת הדיווח והגשת הדוחות לרשויות המס בארה"ב חלה על:1. כל

רואה חשבון לרופאים

רואה חשבון לרופאים

בשביל מה רופאים צריכים רואה חשבון? רופאים זקוקים לרואה חשבון כי הם נדרשים לנהל רישום קפדני של הכספים והציוד שהם

תשלום אגרה שנתית לרשם החברות

תשלום אגרה שנתית לרשם החברות

תשלום אגרה שנתית לרשם החברות בהתאם להוראות חוק החברות קיימת חובת תשלום אגרה שנתית.    כל חברה (למעט חברה שפורקה או

הגשת דוח שנתי לשנת 2018

הגשת דוח שנתי לשנת 2018

הגשת דוח שנתי לשנת 2018 חשוב להקפיד על הגשת הדוחות השנתיים ועל מילוי כל הפרטים הנדרשים בהם. שכן, אי הגשת

כיצד לבחור רואה חשבון ?

כיצד לבחור רואה חשבון ?

ניהול כל עסק מחייב התייחסות להיבטים שונים, ובעיקר להיבטים פיננסיים וליכולתו לשרוד ולשגשג לאורך זמן. בתוך כך, רואה חשבון הוא

תקנות עובדים זרים

תקנות עובדים זרים

תקנות עובדים זרים (סוגי מקרים ותנאים בהתקיימם עובד זר שהוא מסתנן זכאי לקבל את כספי הפיקדון לפני מועד עזיבתו את

זיו אלון