טפסים מס הכנסה

לחצו על הטופס המבוקש לשם הדפסתו

ט' 101 – כרטיס עובד

ט' 1385 – הצהרה על עסקאות בינלאומיות
ט' 1507 – הצהרה על זכאות לנקודות זיכוי לתושב חוזר
ט' 1512 – הודעה על העברת נכס/ים לחברה לצורך סעיף 104
ט' 1512 א – העברת נכס/ים מאדם לחברה לצורך סעיף 104
ט' 1512 ב – העברת נכס/ים בבעלות שותפות או בבעלות משותפת לחברה לצורך סעיף 104
ט' 1512 ג – העברת נכס/ים מאדם ברי פחת ע"י מס' יחידים לצורך סעיף 104
ט' 1512 ד – חישוב המחיר המקורי של המניות שהוקצו בתמורת להעברת נכסים לצורך סעיף 104
ט' 2513 (114/סמ) – הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ ובקשה להקטנת ניכוי ממס במקור
ט' 2542 – בקשה לפטור / הקטנה של ניכוי במקור
ט' 2550 – בקשה לסגירת עסק
ט' 2585 א – בקשה להכרה בחברה משפחתית
ט' 4431 – הודעה והצהרה לחישוב נפרד של המס על הכנסת בני-זוג לפי סעיף 66 ה
ט' 4436 – בקשה לפתיחת תיק חברה / ניכויים
ט' 4440 – הצהרה בדבר נשואים החיים בנפרד
ט' 5329 – פתיחת תיק עצמאי / ניכויים
ט' 5340- בקשה לאישור לפי סעיף 50 לחוק מס שבח מקרקעין
ט' 7017 – בקשה לקבלת טופס 50 לפרויקט
ט' 7017 א – בקשה לקבלת טופס 50 לפרויקט בליווי בנקאי
 

טפסים המוסד לביטוח לאומי

לחצו על הטופס המבוקש לשם הדפסתו